Architektúra

V našej tvorbe sa venujeme architektonickým návrhom rôznych mierok a funkcií. Naše portfólio obsahuje projekty interiérov, rodinných a bytový domov, hotelov, apartmánových domov, športových stavieb a polyfunkčných domov.

Dôležité je pre nás, aby návrh vychádzal zo vzájomnej komunikácie medzi nami a investorom. Aby sme si mohli vypočuť všetky požiadavky investora a mohli ich usmerňovať podľa našich skúseností a postupne zapracovávať do návrhu. Tvorbu vnímame ako spoločný proces, ktorý je schopný myšlienkovo posunúť obe strany ďalej.

Poskytujeme komplexné architektonické služby- vypracovanie investičného zámeru, architektonicko-urbanistický návrh, návrh a projekt interiéru, spracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, realizačný projekt, dokumentáciu pre výber dodávateľa, územný plán obce a zóny.

História AKM

Architektonická kancelária AKM vznikla v roku 1991 a jej zakladajúcim architektom je Ing. arch. Igor Maťaťa. Po ukončení štúdia na Fakulte architektúry SVŠT začal v roku 1983 pracovať v Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu v Ružomberku, kde pôsobil ako vedúci projektant až do roku 1991, kedy sa osamostatnil.

Tím

Igor Maťaťa

architekt

Marieta Maťaťová

pomocný projektant

Marek Ondrejka

architekt

Tomáš Maťaťa

architekt

Naši klienti

Súťaže

2007  I  Hotel Hrabovo  I  Ružomberok  I  1. miesto
2005  I  Administratívna budova MBP SCP  I  Ružomberok  I  1. miesto
2005  I  Administratívna budova Kelcom  I  Liptovský Mikuláš  I  2.miesto
2004  I  Úrad špeciálneho prokurátora  I  Pezinok  I  1. miesto
1996   I  Matador centrum  I  Ružomberok  I  1. miesto
1996   I  SSP a.s.  I  Podbrezová  I  1. miesto
1996   I  OO PZ  I  Poltár  I  1. miesto
1995   I  Polyfunkčný dom Provitalis  I  Ružomberok  I  1. miesto
1994   I  OD STRED  I  Zvolen  I  1. miesto
1993   I  SSP a.s.  I  Dolný Kubín  I  1. miesto
1993   I  Hotel Kultúrny Dom  I  Ružomberok  I  1. miesto
1993   I  SSP interiér  I  Liptovský Hrádok  I  1. miesto
1993   I  Hotel Ďumbier  I  Liptovský Mikuláš  I  2.miesto
1992   I  Dom smútku  I  Liptovská Lúžna  I  1. miesto
1992   I  SŠTSP  I  Liptovský Hrádok  I  1. miesto
1992   I  Polyfunkčný dom ZVJS  I  Ružomberok  I  1. miesto
1988   I  Dolnorakúske vládne centrum  I  Sant Polten  I  postup do 2.kola